Sídlo Autoškoly EVA

Sládkovičova 4392101  Piešťany

Kancelária a schválená učebňa

Učebňa je štandardne  vybavená  učebnými pomôckami

Výcvikové vozidlá v autoškole EVA - Piešťany

Vyučuje sa na nových a kvalitných vozidlách : Mercedes  B 180 d, AUDI A3 , Volkswagen Turan, YAMAHA XJ 900.

Je obrovský rozdiel či sa učíte jazdiť na novom a kvalitnom vozidle  alebo na vozidle ktoré je ojazdené a zastaralé.

Svojou konštrukciu  a technickým stavom zodpovedajú súčasným technickým požiadavkám , sú  schválené  pre výcvik v autoškole, sú riadne označené, platnou každoročnou pravidelnou technickou prehliadkou a sú udržiavané  v náležitej čistote.

Mercedes  B 180 d

AUDI A3

Volkswagen Turan

YAMAHA XJ 900

Autocvičisko iba pre autoškolu EVA