Zamerajte sa na kvalitný výcvik

Pri výbere autoškoly myslíte na kvalitný výcvik a skúseného inštruktora. I keď sa to možno nezdá, ale výcvik v autoškole je náročný pre obidve strany, ako pre Vás, tak aj pre inštruktora. To len tak vyzerá, že inštruktor "sa len" vozí. Musí Vám  v krátkej dobe vštepiť správne návyky.  

Je veľmi dôležité je uvedomiť si , že do autoškoly nechodíte kvôli skúške, ale kvôli tomu, aby ste sa naučili viesť vozidlo v skutočnej premávke. Nedostatočné vedomosti o cestnej premávke a preceňovanie svojich schopností vždy ( skôr či neskôr )vedie k dopravným priestupkom a často s katastrofálnymi následkami , ktorým sa dalo predísť.

Nebuďte postrachom v cestnej doprave a neohrozujte život seba a iných.

V autoškole strávite veľmi krátku časť života. Preto je potrebné tento čas využiť čo najviac! Počas neho by ste sa ako budúci vodič mali naučiť pravidlá cestnej premávky, oboznámiť sa s problematikou vyplývajúcou z vašej pozície vlastníka, držiteľa alebo aj užívateľa motorového vozidla. Výučbou priamo vo vozidle musíte nadobudnúť zručnosti pre ovládanie vozidla na malom priestore, ale aj v otvorenej hustej premávke.

Musíte sa naučiť riešiť krízové situácie , poskytovať prvú pomoc zraneným osobám pri dopravnej nehode.Cena je síce dôležitá ale financie za kurz sa rozrátavajú na celý Váš život , takže doporučujeme Vám kúpiť si TOP služby.Ak sa Vám nepodarí spraviť skúšky na prvý , druhý ani tretí krát zamýšľaná investícia do vodičského oprávnenia sa vám môže zdvojnásobiť.Pozor po dvoch opravných termínoch , musíte celý kurz znovu opakovať!!!

Počúvajte pozorne a pýtajte sa vyučujúcich čo najviac.

Ak Vám výcvik nebude stačiť, objednajte si viac hodín, je to vaša zručnosť, ktorú musíte natrénovať a v budúcnosti používať. Veľa  klientov  by potrebovalo  viac   jázd ( dobrý inštruktor  pozná vašu zručnosť ), ale akosi sa im nechce , chcú mať skúšky čo najrýchlejšie za sebou a pri skúške nezvládajú  napr. kužele  a končia so skúškou.    

Skúšky  nepodceňujete a dobre sa na ňu pripravíte.

Testy nebývajú ľahké, naopak sú to zvyčajne „chytáky“ , ktoré vás môžu  pomýliť ,  preto sa dobre sústreďte na otázky.

Pri skúške z jazdy  nezáleží od toho kto Vás skúša, ale iba na Vás preto sa nedajte  odradiť vedľajšími vplyvmi a sústreďte sa na jazdu.  Ak znervozniete  a vojdete do zákazu , nedáte prednosť , alebo na kruhovom objazde  vojdete do protismeru nečakajte , že skúšajúci prižmúri oči.

O tom, skúšky nie sú až také jednoduché  svedčia aj pomerne vysoké percentá neúspešnosti .