Zápis do autoškoly

Zápis do autoškoly na výcvik vodičského preukazu sa uskutočňuje v priestoroch autoškoly EVA, na 1. poschodí, Piešťany,  Sládkovičova 43. 

Meno
Priezvisko
Ulica
Mesto PSČ
Email
Mobil
Druh kurzu
Začiatok kurzu

Alebo telefonicky na číslach  :

0918 478 854

0905 436 155

Na zápis do autoškoly je potrebné priniesť platný občiansky preukaz.

Zaradenie do samotného kurzu na výcvik vodičáku môže byť až po odovzdaní potvrdeného tlačiva :

Doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Od januára 2008 môžete získať vodičský preukaz  len vtedy, ak ste  absolvovali aj kurz z PRVEJ POMOCI.

Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá obdržíte pri zápise do kurzu v autoškole.