Na čo si musíte dať pozor pri hľadaní autoškoly

Pre autoškoly platia zo  zákona rovnaké podmienky.  Mzdy a nájomné sa síce podľa  regionov líšia , ale ceny ostatných ekonomických vstupov sú  zhruba rovnané ,  to znamená že  náklady na prípravu jedného  žiaka by mali  byť veľmi podobné.

Niektoré  autoškoly v snahe  získať čo  najviac  žiakov  ponúkajú   na prvý pohľad  veľmi výhodnú, ale za serióznych  podmienok  ťažko  ekonomicky  realizovateľnú  cenu.  Aj takáto autoškola pritom istotne bude chcieť zarobiť. Ako sa to dá dosiahnuť ?

Možností je viacej: od legálnych,  ako je maximálne  využívanie  vozidiel,  po  legálne - problematické,  ako je šetrenie  na mzdách učiteľov ktorý potom nie sú motivovaný podávať  max výkony , po nelegálne,  tj. podvedenia žiaka .

Najpoužívanejšie spôsoby ako podviesť žiakov.

Nízka  cena  ale  neprimerané čiastky za opravné skúšky. Túto nepríjemnú  skutočnosť  obyčajne zistíte  až v závere.  Seriózna   firma informuje o všetkých  platbách vopred a zverejňuje ich na svojich  internetových stránkach(zákon na ochranu spotrebiteľa ).. Pre takúto firmu je aj celkom výhodné aby ste nespravili záverečnú skúšku  , porípade   prvú opravnú , dobehnú si tak cenový rozdiel. 

Znižovanie počtu jázd -  pri praktickej jazde máte nárok na  29 hodín ( 1 hod =45 min)  jázd pre  výcvik skupiny B -  výcvik môže prebiehať  po hodinách alebo dvoj hodinách .  Po  20 hodinách jazdy   Vám  učiteľ  ponúkne   "skúsiť   skúšku ", pretože už Vám" to ide " ak skúšku urobíte zostane mu ušetrené 9 hodín jázd.   Rozhodne  odmietnite máte nárok na všetky jazdy – veď si ich platíte. 

Absencia  auto cvičiska    - auto cvičisko  je ďaleko a učiteľ Vám "vysvetlí ", že začnete hneď na ceste . Okrem toho , že sa  to nesmie , Vám to z praktického hľadiska škodí . Dejte si pozor, aby Vám hodiny cvičiska  do preukážky  nezapísal , pretože ste ich nejazdili . I keď to nemá byť   trvajte  na ich  odjazdení aspoň v prevádzke. 

Skracovanie  hodín pri praktickej jazde  - učiteľ  Vám pri  jazde povie , že  ste už prekročili na jednu jazdu  limit . napríklad   15 km ,  takže po 20 - 30 min. končíte. Taký  limit NEEXISTUJE !!!  Pokiaľ Vaša jazda trvala menej ako 45 minút  alebo 90 minút  ,  v žiadnom  prípade  nepodpisujte  učiteľovi odjazdenú hodinu do výkazu jázd. Inak  nemáte v prípade reklamácie žiadnu šancu.Takéto  postupy odmietnite.

Doporučujeme  Vám informovať  sa  na všetky  cenové a platobné  podmienky ešte  pred začiatkom výcviku.

Uvedomte si, že Vy ste zákazník a autoškola za Vaše peniaze  poskytuje službu pre Vás!