Druhy kurzov v AUTOŠKOLE EVA - Piešťany
SkupinaTeoretická časťPraktický výcvikMin.dĺžka výcvikuMax.dĺžka výcviku
A nad 25 kW32 vyčovacích hodín18 vyčovacích hodín5 týždňov 6 mesiacov
B, B1, AM 32 vyčovacích hodín41 vyčovacích hodín6 týždňov6 mesiacov
B+A do 25 kW 37 vyčovacích hodín59 vyčovacích hodín7 týždňov6 mesiacov
Skupiny motorových vozidiel
SkupinaMinimálny vek (v čase skúšky)
AM (4 kW)15 rokov
A1 (11 kW)16 rokov
A2 (35 kW)18 rokov
A (>35 kW)24 rokov (20 rokov ak preukáže prax 2 roky v sk. A2)
 • Motorka  skupina  AM - malé motocykle s konštrukčnou rýchlosťou max. 45 km/h

  a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, ktoré sú charakterizované,

  1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

  2.ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

  b) ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých

  1. zdvihový  objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,

  2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo

  3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

  Tento vodičák je vhodný len na mopedy a skútre ale podstatná je konštrukčná rýchlosť a výkon uvedený v technickom preukaze. Vek 15 rokov !!!   
 • Motorka  skupina   A1 - malé motocykle do 125ccm a max 11kW (pomer výkon/hmotnosť nepresahujúci 0,1 kW/kg)Do skupiny motorových vozidiel A1 patria: a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg, b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.Vo svojich šestnástich rokoch sa teda dostaneš k celkom slušným mašinkám. Aj na trhu jazdeniek je ich dosť a nemusíš pozerať po starých vylágrovaných dvojtaktoch. K dispozícii je slušná rada rôznych štvortaktných 125tiek ale nájdu sa aj škrtené spaľovače benzínu s olejom, ktoré budeš môcť legálne prevetrať po cestách.


  Vozidlá skupiny A s objemom valcov do125 cm3 a výkonom najviac 11 kW. Vodičské oprávnenie podskupiny A1oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1.
  Vek 16 rokov !!!   
 • Motorka  skupina   A do  25kW
  Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkomalebo bez neho, ktoré majú motor s objemom valcov presahujúci 50 cm3a najvyššiu povolenú rýchlosť väčšiu ak 45 km/h. Vodičské oprávnenieskupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorovévozidlá podskupiny A1.
  Vek 17 rokov !!!   
 • Motorka  skupina   A nad  25kW
  Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkomalebo bez neho, ktoré majú motor s objemom valcov presahujúci 50 cm3a najvyššiu povolenú rýchlosť väčšiu ak 45 km/h. Vodičské oprávnenieskupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorovévozidlá podskupiny A1.
  Vek 21 rokov !!!    
 • Motorka  skupina   B1
  Trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá apásové motorové vozidlá zo skupiny B, ktorých maximálna rýchlosť je väčšia ako45 km/h. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motoroms objemom väčším ako 50 cm3. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidielnesmie presahovať 550 kg (pri pohone elektromotorom sa nezapočítavahmotnosť akumulátorov). Vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje viesťmotorové vozidlá podskupiny B1.
  Vek 17 rokov !!!  
 • Ososobné motorové vozidlo skupina   B
  Motorové vozidlá okrem skupín A a T, ktorýchcelková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem siesta vodičaviac ako osem miest na sedenie. K tomuto typu vozidla môže byť pripojenéprípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg.
  Vek 18 rokov !!!  
 • Ososobné motorové vozidlo skupina  B E 
  Súpravy zložené z vozidla skupiny B aprípojného vozidla
  Vek 18 rokov !!!  
 • Nákladné motorové vozidlo skupina 
  Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšouako 3 500 kg, ak nepatria do skupiny D alebo T. Môže k nim byťpripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Vodičskéoprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako ajmotorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1.
  Vek 18 rokov !!!  
 • Nákladné motorové vozidlo skupina  C1
  Vozidlá skupiny C, ktorých hmotnosť nepresahuje7 500 kg
  Vek 18 rokov !!!  
 • Nákladné motorové vozidlo skupina  C1 E
  Súpravy zložené z vozidla podskupiny C1 aprípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je väčšia ako 750 kg
  Vek 18 rokov !!!  
 • Nákladné motorové vozidlo skupina   C E
  Súpravy zložené z vozidla skupiny C aprípojného vozidla s hmotnoťou väčšou ako 750 kg.
  Vek 18 rokov !!!  
 • Autobus - viac ako 9 miest na sedenie  skupina   D
  Motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okremmiesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie. K vozidlu môže byťpripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 750 kg. Vodičskéoprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako ajmotorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny D1, C1 a B1.
  Vek 21 rokov !!!  
 • Autobus - viac ako 9 miest na sedenie  skupina   D1 
  Vozidlá skupiny D, ktoré majú maximálne16 miest na sedenie.
  Vek 21 rokov !!!  
 • Autobus - viac ako 9 miest na sedenie  skupina  D1 E
  Súpravy zložené z vozidla podskupiny D1 aprípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg a nie jeurčený na prepravu osôb.
  Vek 21 rokov !!!  
 • Autobus - viac ako 9 miest na sedenie  skupina  D E
  Súpravy zložené vozidla skupiny D a prípojnéhovozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.
  Vek 21 rokov !!!  
 • Motorové vozidlo skupina T
  Poľnohospodárske a lesné traktory a iné zvláštnemotorové vozidlá. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo. Vodičskéoprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, ale len naúzemí Slovenskej republiky.
  Vek 17 rokov !!!