Najčastejšie dôvody pre nespravenie záverečnej skúšky v autoškole

Skúšobný komisár by Vám mal na mieste oznámiť dôvod nespravenia skúšky. Toto sú približné body, ktoré su najčastejšie :

Napísanie testu na menej ako 50 bodov pre sk. B, A

Hranica  na napísanie testu je minimálne 50 bodov z celkového počtu 55 bodov. Kto napíše test na menej ako 50 bodov neprešiel. Je teda prípustné spraviť chybu v niektorej z otázok.

Nepripútanie sa bezpečnostným pásom

Pri  nastúpení do vozidla sa musíme vždy pripútať bezpečnostným pásom. Musíte upozorniť aj spolusediacich vo vozidle aby sa pripútaly v opačnom prípade Vaša jazda končí po pár metroch. Ešte pred pripútaním  si  nezabudnite nastaviť sedadlo, zrkadlá a rozsvietiť svetlá.

Jazda v protismere

Stáva sa, že ak človek jazdí skúšku v cudzom meste nepozná všetky zákutia. Preto napr. pri opravách ciest alebo podobných nepredvidateľných situáciach prejde do protismeru.

Jazda v ZÁKAZE VJAZDU

Pri vjazde do ZÁKAZU VJAZDU pre motorové vozidlá – zasahuje inštruktor a skúška automaticky končí.

Jazda so zatiahnutou ručnou brzdou

Po zastavení na kopci niektorí ľudia zabúdajú na uvoľnenie ručnej brzdy. Motor auta je dosť silný na to, aby dokázal auto rozbehnúť aj proti obrovskej brzdnej sile gravitácie, odporu a ručnej brzdy. Skúšobný komisar je človek a túto chybu vidí. Ak nie oznámi mu to zvuková signál.

Nezastavenie na značke STOP

Vždy zastavíme na značke STOP na križovatke kde máme naležitý výhľad na celú križovatku a nie na mieste kde je značka umiestnená  a všetky kolesá musia zastaviť!!!

Nedanie prednosti v jazde, tam kde mala byť

Na križovatke bez ,alebo s dopravnými značkami.

Prekročenie  rýchlosti

Pri porušení obmedzenia rýchlosti alebo platiace pre jazdu pre konkrétne miesto s obmedzením rýchlosti. Nezabudnite že v obytnej zóne je najvyžšia povolená rýchlosť 20 km za hod.

Odbočovanie vľavo

 

Radenie prevodových stupňov

Zaparkovanie alebo zastavenie v protismere (pri obojsmernej premávke na ľavej strane)

Nerešpektovanie pokynov policajta

Zhasnutie motora

Spôsobenie dopravnej nehody

Našťastie z tohto dôvodu to nebýva často.

Kužele - Pri cúvaní žiak prejde po kuželi.

Veľmi častý dôvod vyhodenia zo skúšky.

Spätné zrkadlá 

Nezabúdajte že spätné zrkadlá sú na kontrolu priestoru okolo Vás !!!