Najdôležitejšie kritéria pri výbere autoškoly sú :

Referencie

Poskytnú Vám ich vaši  priatelia , známy, internet.

Výsledky

Výsledky autoškoly  najlepšie overíte pri osobnej návšteve. Skôr ako si vyberiete autoškolu mali by ste osobne navštíviť viac autoškôl. A až na základe získaných informácii , pocitov sa  definitívne rozhodnúť.

Prístup inštruktorov 

Veľmi dôležitým kritériom je  aj „ľudský prístup“  inštruktorov , či majiteľov autoškoly, s ktorými sa určitý čas budete pravidelne stretávať a  riešiť zložité situácie. Doporučujeme osobnú návštevu.

Cena

Najnižšia cena by ale nemala byť rozhodujúca pri výbere autoškoly , nemusíte totiž za ňu dostať to čo by ste podľa zákona mali.


Ak  sa Vám  nepodarí spraviť skúšky na prvý , druhý ani tretí krát  zamýšľaná investícia do vodičského oprávnenia  sa vám môže zdvojnásobiť.

Pozor po dvoch opravných termínoch , musíte celý kurz znovu opakovať!!!  
 

Cena je síce dôležitá ale financie za kurz  sa rozrátavajú na celý Váš život , takže doporučujeme  Vám kúpiť si TOP služby.

Kondičné jazdy

Niektoré autoškoly sa nimi nezaoberajú pretože sú náročné a neprinášajú zisk. Je to ale služba pre Vás. Aj po úspešnom zvládnutí kurzu a záverečnej skúšky je niekedy dobré doobjednať si pár jázd. Prehĺbite si tým dôveru v seba a skúsenosti.