Žiadosť o vydanie vodičského oprávnenia

Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok si žiadosť o vydanie vodičského preukazu môžete podať už na druhý deň na okresnom dopravnom inšpektoráte v Piešťanoch alebo v spádovom mieste trvalého bydliska

Pri vybavovaní vodičského preukazu je potrebné u seba mať občiansky preukaz a 6,5 € kolok, ktorý sa dá zakúpiť iba na pošte. 

Do týždňa Vám príde sms správa z dopravného inšpektorátu, že vodičský preukaz je hotový a môžete  si ho prísť prevziať v stránkových hodinách.