Zvážte prihlásenie keď ...

Zvážte vstup do AUTOŠKOLY  :keď  Vám nebudú chcieť poskytnúť informácie o stave a druhu vozidiel


keď 
Vám budú odpovedať arogantne a Vaše otázky budú považovať za provokácie


keď 
Vám nepovedia  aká bude konečná cena


keď 
Vám nepovedia , či budete platiť za opravnú zaverečnú skúšku


keď 
Vám namiesto odpovede na otázku aké vozidlá používajú , položia otázku typu  aké máte vozidlo Vy a prečo sa chcete učiť  jazdiť na čo najlepšom vozidle


keď 
Vám  známi  alebo priatelia potvrdia že autoškola kráti počet jázd a kráti minutáž vyučovacích hodín


keď 
Vám  známi  alebo priatelia potvrdia že sa v autoškole voči ním správali hrubo, ponižujúco 


keď 
autoškola používa výhradne iba autotrenažér  ( zákon to ani neumožňuje )  bez jázd na autocvičisku , na autotrenažéri sa nenaučíte praktické jazdy medzi kuželmi  a pri záverečnej skúške budete mať problém


keď 
autoškola používa  zastaralé vozidlá v zlom technickom stave


keď   škola neponúka  ko
ndičné jazdy - môže to byť pre Vás dôležitá  služba.

pokiaľ učiteľ, alebo tým učiteľov nemá  zodpovedajúce pedagogické vlastnosti alebo bohatú prax v autoškole.


pokiaľ  autoškola ponúka služby  na ktoré nema oprávnie


keď  sú vozidlá autoškoly  v exekúcii - môže sa stať že kurz nedokončíte keď autoškole zoberú vozidlá  a Vy prídete o peniaze a budete musieť nastúpiť do inej autošly.