Priebeh výcviku

Dĺžka kurzu

Záleží  na Vás ako dlho bude kurz trvať. Môžete jazdiť raz za týždeň a robiť kurz pomaličky, s nadhľadom. Alebo môžete mať jazdy intenzívnejšie za sebou a skončiť kurz tak rýchlo ako sa len bude dať.

Zvyčajne štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá od 6 do 10 týždňov. 

Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Obe prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z . o autoškolách.

Teoretická príprava

Teoretická výuka prebieha formou prednášok zvyčajne 2x do týždňa. Buď pondelok a streda, alebo utorok a štvrtok, o 16.00 . Teórie sa uskutočňujú v priestoroch autoškoly EVA  na  Sládkovičovej 43 , v Piešťanoch.  

 

Osnova teoretickej prípravy zahŕňa tieto oblasti:

pravidlá cestnej premávky

- značky

- križovatky

- konštrukcia a údržba vozidla 

- teória vedenia vozidla 

- zásady bezpečnej jazdy

- záverečné opakovanie s preskúšaním testov

Praktický výcvik

Pred jazdami v cestnej premávke sa najprv absolvuje autocvičisko. Jazda pomedzi kužele , parkovanie. Potom nasledujú individuálne jazdy priamo v cestnej premávke, na ktorých sa zúčastňuje žiak a inštruktor.

Výcvik sa v autoškole EVA začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním Vaších  schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budete  vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa na kruhovom objazde , zvládnete  rozbeh do kopca s nožnou a ručnou brzdou a nadobudnete  schopnosti viesť vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora.

Inštruktori pracujú len pre našu autoškolu, sú profesionáli s praxou, trpezliví a pripravení prispôsobiť termíny jázd k požiadavkám žiaka. 

Praktický výcvik prebieha na vozidle značky MERCEDES B180d , AUDI  A3,
Volkswagen Turan a 
motorke YAMAHA XJ 900.
Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s inštruktorom.

Jazdíme celý deň, a to aj cez víkendy a sviatky. Jazdy sa uskutočňujú v uliciach Piešťan  a okolia.  Piešťany ako okresné mesto poskytuje výborné podmienky na výcvik vodičov.

Osnova praktickej prípravy zahŕňa tieto oblasti:  

- oboznámenie sa s vozidlom 

- autocvičisko   

- individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky

- individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu 

Počas celého trvania kurzu ( v aute, na motorke ) noste svoj občiansky preukaz a záznamník praktického výcviku.

Pre praktický výcvik autoškola pridelí žiakovi svojho inštruktora ( s automobilom, motorkou ), ktorý vás bude sprevádzať celým praktickým výcvikom.

Ak máte osobitnú žiadosť na inštruktora, budeme sa vám snažiť vyhovieť. Môžete  zmeniť inštruktora v priebehu výcviku.

Súčasťou vašej prípravy je aj výcvik prvej pomoci. Výcvik prvej pomoci vykonáva certifikovaná organizácia. Tento výcvik musí absolvovať každý žiak.

Kurzy prvej pomoci sa vykonávajú priamo v našej autoškole.